(35 resultaten)

Zoeken

Toerusting

Just Read It! vindt toerusting van belang. Dat is de reden waarom we via dit platform kennis delen. De onderstaande artikelenslider is gevuld met …

Ik wil graag een catechisatiecursus volgen!

Start u als catecheet of wilt u groeien in uw ontwikkeling? Volg dan nu de gratis online basiscursus catechese.

Ontstaan

In 2012 werd er in de stuurgroep Catechese gesproken over de nood van jongeren met betrekking tot catechese. Na een breed kerkelijk onderzoek over …

Waarom Just Read It!

De methode Just Read It! is één van de vele catechesemethodes. Wat maakt dat u zou overwegen om deze methode te gebruiken? Er zijn een aantal dingen …

Overzicht leerlijn

De leerlijn van de methode bestaat uit vijf leerjaren, die overeenkomen met de leeftijden in het voortgezet onderwijs. De leerlijn telt 25 thema’s, …

Themalessen voor 18-plussers

Aansprekend lesmateriaal voor oudere catechisanten is lastig te vinden. Just Read It! heeft eigentijdse catecheselessen ontwikkeld, speciaal voor …

Belijdeniscatechisatie

In de zomer van 2024 hopen wij een belijdeniscatechisatiemethode uit te brengen. Deze methode helpt u om samen met de catechisanten toe te werken …

Lesopbouw

Elke les is op dezelfde manier opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen: Psalm, Levensvragen, Doelstellingen, Hoofdlijnen, Verbindingen, …

Gebruik

Elke les is onderdeel van een thema dat bestaat uit vier lessen. De vier lessen vormen samen een thema. De thema’s worden los uitgegeven, zodat u …

Aanmelden

Bent u enthousiast geworden door wat u heeft gezien, gehoord of gelezen en wilt u zich aanmelden voor de methode? Vul dan onderstaand formulier in. …

Feedback

De kracht van de methode van Just Read It! is het open karakter. Verbeteringen kunnen eenvoudig toegepast en verwerkt worden. Omdat de methode ‘on …