Bijbel centraal
De methode bestaat uit een leerlijn die is verdeeld over vijf jaar. In elk jaar worden kort en krachtig thema’s vanuit de Bijbel behandeld, gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Deze thema’s worden ook vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. Voorbeelden van thema’s zijn: Wie is God?, Bijbel, Zonde, Jezus de Middelaar, Heilige Geest, Apologetiek, Eindtijd en Israël.

Lezen en leren
In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel. Just Read It! biedt daarom een uitgebreide exegese, die de catecheet in staat stelt Gods Woord eenvoudig bij de jongeren te brengen en hen daarin mee te nemen. Bij elke les is er een Leerwijzer – die ouders ook digitaal kunnen ontvangen – met mogelijkheden voor leerwerk, denkwerk en maakwerk. Zo wordt er structureel gewerkt aan de opbouw van Bijbelkennis, kan er gedifferentieerd worden voor doeners en denkers op hun eigen niveau en worden ouders erbij betrokken.

Verbinding door relevantie
Het inleiden van jongeren in wat de kerk gelooft vindt plaats op het moment dat er een verbinding is tussen de inhoud van dit geloof en het leven en denken van de jongeren. Die verbinding ontstaat als zij, door de leiding van de Heilige Geest, het belang van de leerstof inzien. Daarom laten we de relevantie van de stof zien door de levensvragen van jongeren (mede afhankelijk van hun leeftijd) op een natuurlijke manier te koppelen aan thema’s uit de geloofsleer. Zo kan dat wat de kerk gelooft op een relevante (en actuele) manier in hun werkelijkheid binnenkomen. We willen jongeren zo ook nieuwsgierig maken naar wat de Bijbel zegt over hun levensvragen en hen duidelijk maken waarom wij geloven wat we geloven.

Verbinding door interactie
Er zijn diverse manieren om de inleiding en verwerking op een interactieve manier vorm te geven. In elke les worden er diverse keuzemogelijkheden gegeven waaruit u een keuze kunt maken, met het oog op uw (doel)groep. Het interactieve bezig zijn met elkaar bevordert het ontstaan van gesprekken (over dingen) die er werkelijk toe doen. Op die manier komt het tot een echte ontmoeting met elkaar, met de catecheet, maar bovenal met Gods Woord.

Methode