We hebben vijf thema’s: Seksualiteit (4 lessen), Levensbelang (4), Duurzaamheid (3), Missiologie (4) en Kerkgeschiedenis (5). Deze themalessen zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken en los te bestellen. In totaal vormen deze thema’s een leerjaar van 20 lessen. De volgorde is naar eigen inzicht in te vullen.

Bewustwording
De thematische lessen van Just Read It! lijken op de lessen uit de basismethode. De themalessen focussen echter meer op bewustwording. In de eerste les van het thema Seksualiteit is het bijvoorbeeld het doel om de catechisanten bewust te maken van de gave van seksualiteit.

Verzoek
Just Read It! ontwikkelt nieuwe themalessen op verzoek. Het thema Missiologie is bijvoorbeeld in samenwerking met de Bonisa tot stand gekomen. Just Read It! staat open voor suggesties voor nieuwe thema's.

Contact
Neem voor meer informatie contact met ons op. Het team van Just Read It! geeft graag extra toelichting.

Stel uw vraag