Extra informatie

Eventuele bonnetjes kunt u digitaal opsturen naar facturen@justreadit.nl. Vermeld daarbij duidelijk om welke periode (maand en jaar) het gaat.

Het is ook mogelijk om uw declaraties per post op te sutren. Het papieren formulier is hieronder te downloaden (Blanco declaratieformulier). Stuur het ingevulde formulier (met evt. bonnetjes) op naar 'Financiële administratie JRI, p/a Postbus 263, 3360 AG, Sliedrecht'.

Het is ook mogelijk om een giftverklaring op te vragen. Download hiervoor het format (Format giftverklaring).

Algemene gegevens declaratie

Declaratie onkosten

Vul op elke regel de omschrijving en het bedrag apart in! Vul ook het totaalbedrag in bij 'totaalbedrag onkosten'.

Declaratie kilometers

Declareer hier uw gemaakte kilometers. Vul het aantal kilometers in van de heen- en terugreis en rond af op een heel getal. Voorbeeld: 24 januari 2022, Veenendaal-Ede-Veenendaal, 30.

Vul het totale aantal kilometers in bij 'Totaal aantal kilometers'. De vergoeding bedraagt €0,30 per kilometer. Vul het totaalbedrag voor de kilometers in bij 'Totaalbedrag kilometers' ( = totaal aantal km x €0,30).

Overige velden

Vul bij het totaalbedrag de som in van beide totaalbedragen.