Wat is de gedachte achter de leerlijn?

De leerlijn is qua behandeling van de thematieken zeker niet uitputtend. Dit is ook niet de bedoeling geweest achter de leerlijn. De gedachte is eerder dat wat er behandeld wordt, ook goed behandeld wordt. Want niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Elk thema heeft een vastgesteld aantal van vier lessen. In totaal zijn er per jaar dus 20 (5x4) lessen en de totale leerlijn telt 100 (5x20) lessen.

Het opvallende aan de leerlijn is de volgorde van de thema’s. De volgorde is niet zoals u die mogelijk gewend bent. Vaak wordt namelijk de volgorde van de catechismus gevolgd. Voor deze traditionele volgorde is bewust niet gekozen. In samenwerking met drs. L. Snoek (docent catechetiek TUA) is gekeken wanneer welke thema’s het beste aansluiten bij de levensvragen die de jongeren op dat moment hebben. Dit is gedaan vanuit de vooronderstelling dat als jongeren antwoorden krijgen op vragen die ze op dat moment hebben, de antwoorden dan ook beter blijven hangen. Zo is er bijvoorbeeld in het eerste jaar bewust gekozen om het thema Eindtijd daar te plaatsen, omdat dit hun nieuwsgierigheid prikkelt. In het derde leerjaar hebben de jongeren de leeftijd waarop vaak de geloofskeuze valt. Daarom is daar bijvoorbeeld het thema Jezus de Middelaar en de Sacramenten geplaatst. In het vijfde leerjaar zijn de jongeren beter in staat om over abstracte onderwerpen na te denken. Apologetiek en Lijden zijn daarom in dat jaar terechtgekomen.

De lessen worden uitgegeven per thema. Dit heeft als voordeel dat u niet gebonden bent aan een verplichte volgorde van behandeling. Wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met een sterfgeval in de gemeente, kunt u ervoor kiezen om het thema Lijden te behandelen. Hoewel de lessen geschreven worden voor een bepaalde doelgroep (in dit geval voor 16-17 (5 VO)), betekent dit niet dat ze niet voor andere doelgroepen te gebruiken zijn. In de les zijn er vaak veel mogelijkheden voorhanden waarmee gedifferentieerd kan worden. Het is echter (deels) afhankelijk van de catecheet of hij deze vertaalstap kan maken. Het gevaar is immers dat de stof als te lastig (of juist te eenvoudig) wordt ervaren.


Wijziging oktober 2022 - voor vragen: info@justreadit.nl

Methode