De belijdenismethode bestaat uit 22 lessen. In een jaar worden alle hoofdzaken van het christelijk geloof behandeld.

Nieuwe elementen
De methode heeft ten opzichte van de basismethode een aantal nieuwe elementen: (1) bijbelleesrooster, (2) onderdeel gemeente-zijn en (3) een huiswerkopdracht.

  1. Bij elke les bieden we vier bijbelgedeelten aan met een gespreksvraag. In de les erna bespreken we dit.
  2. Openbare geloofsbelijdenis legt een jongere af in het midden van de gemeente. In elke les zit er daarom een onderdeel waarin gemeente-zijn handen en voeten krijgt.
  3. Naast het normale huiswerk is er ook telkens een huiswerkopdracht die gericht is op de volgende les. In een les over belijdenisgeschriften vragen we bijvoorbeeld om een aantal vragen te beantwoorden over een belijdenisgeschrift naar keuze.

Vormgeving
Het leer- en lesboek (Leerwijzer) voor de catechisanten is hardcover. In de Leerwijzer zijn er werkvormen opgenomen, is de geloofsleer uitgeschreven en is er ruimte om aantekeningen te maken. Hierdoor behoudt het boek na de openbare geloofsbelijdenis zijn waarde.

Planning
In de zomer van 2024 hopen we de belijdeniscatechisatiemethode aan te bieden.

Contact
Neem voor meer informatie contact met ons op. Het team van Just Read It! geeft graag extra toelichting.

Stel uw vraag