Top 5 vragen

Wat is de gedachte achter de leerlijn van de methode?

De leerlijn hebben we zo opgebouwd, dat ze qua thematiek aansluit bij de levensvragen van de jongeren. Op het eerste gezicht is dit niet altijd gelijk te plaatsen. ‘Waarom staat Israël in het eerste leerjaar?!’ Dit heeft te maken met de levensvragen die in dit thema aan de orde komen. In de overgang van groep 8 naar de eerste klas is er een sterke verandering van (bewustzijn van) relaties. Dit sluit aan bij de levensvragen die in het thema Israël centraal staan: ‘Waarom mag je me niet?’ of ‘Ik hoor er niet meer bij…’. Op deze manier hebben we geprobeerd om alle thema’s door middel van levensvragen de juiste plek in de leerlijn te geven.

Hoe ga ik om met de hoeveelheid tekst in de Leswijzer?

Op het eerste gezicht lijkt het veel tekst waar u doorheen moet. Maar als u de gedachte achter de les helder hebt, dan kunt u er sneller doorheen dan u denkt. Hiervoor hebben we dit filmpje ontwikkeld. Daarin wordt verteld uit welke onderdelen een les bestaat. Een goed overzicht van de lesopbouw is essentieel voor een goede voorbereiding!

Waarom staat er zo weinig tekst in de Leerwijzer?

We willen dat iedereen onze Leerwijzer kan gebruiken en tegelijkertijd ook helemaal zijn of haar eigen les kan samenstellen. Doordat we de Leerwijzer een open karakter hebben gegeven, kan de Leerwijzer met elke verbinding en verwerking gebruikt worden!

Overigens krijgen we ook terug dat er wel wat meer tekst in mag. Dit nemen we mee in de revisie.

Ik wil graag een thema aan meerdere leeftijdsgroepen geven. Kan dat?

Ja, dat kan zeker. De lessen bieden genoeg inhoud om de les aan verschillende leeftijdsgroepen te geven. De catecheet moeten dan wel kunnen differentiëren. Een les aan drie verschillende leeftijdsgroepen geven kan namelijk wel, maar dat kunnen niet drie precies dezelfde lessen zijn! Elke groep is anders en heeft zijn eigen benadering nodig.

Hoe kan het dat sommige thema’s inhoudelijk op elkaar lijken?

Er zijn verschillende thema’s die specifiek gaan over het heil in Christus, zoals: zonde, gerechtigheid, verzoening en genade en genadeverbond. Dit zijn verschillende kanten van een ‘diamant’. Bij de voorbereiding dient u er daarom op te letten dat u dicht bij de ‘taal van het thema’ blijft. Mocht u hier tegenaan gelopen zijn, dan kunt u er ook voor kiezen om thema’s te wisselen. Doordat we alle thema’s los aanbieden, is dit gemakkelijk uit te voeren.

Over Just Read It!

Is Just Read It! een methode of een platform?

Just Read It! is een platform, een centrum voor catechese. Op dit platform wordt een methode met eenzelfde naam aangeboden. Naast een methode, wordt er op dit platform ook een basiscursus catechese aangeboden en toerustende artikelen. In de toekomst willen we dit uitbreiden naar meer ondersteunende middelen.

Wie zijn er betrokken bij Just Read It!?

Just Read It! is een initiatief van het LCJ en onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). De methode is interkerkelijk gelanceerd om aan de doelstelling van het in verbinding zijn met de diverse kerkverbanden uit de gereformeerde gezindte wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt er samengewerkt met predikanten, catecheten en mentoren. Ook is er verbinding met partijen zoals de Theologische Universiteit Apeldoorn, Driestar educatief, het Wartburg College, Edu-Sign en jeugdbonden.

Wat onderscheidt Just Read It! van andere methoden?

Op de pagina Waarom Just Read It! kunt u hier meer over vinden.
Just Read It! is niet een van de vele methoden. Ze onderscheidt zich op het gebied van leren lezen en leren leren. Andere belangrijke kernwoorden zijn: verbinding, flexibiliteit en gratis. In de methode is veel aandacht voor de Bijbel en (Bijbel)kennis. Deze kennis wordt overgedragen door een natuurlijke brug te slaan met het leven van jongeren. De methode zal aangeboden worden op het platform Just Read It! – Centrum voor Catechese, waardoor het blijvend actueel is. Er is namelijk de mogelijkheid om correcties, toevoegingen en suggesties in te dienen, die vervolgens door een redactieraad worden nagekeken en – mits positief gewaardeerd – worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt de methode digitaal gratis aangeboden, zodat het financieel geen belemmering hoeft te zijn om haar aan te schaffen of te gebruiken.

Over het gebruik van Just Read It!

Hoe kan het dat de methode gratis wordt aangeboden?

Just Read It! bestaat en kan bestaan dankzij donaties van gemeenten en sponsoren. We zijn dankbaar voor de gelden die beschikbaar gesteld zijn en ons in staat stellen Just Read It! te ontwikkelen.

Kan ik de methode ook op papier (hard-copy) ontvangen?

Ja, dit kan. Het materiaal kunt u bestellen op de webshop.

Kunnen catecheten uit de catechetenpool ook werken met andere methodes?

Ja, dat kan.

Is de PowerPoint noodzakelijk voor de les?

Nee, de PowerPoint dient slechts ter ondersteuning. Het voordeel van een PowerPoint is echter dat u een kant en klare voorgesorteerde les hebt, die u kunt geven. Zo is er ook de mogelijkheid om de les audiovisueel te ondersteunen.

Wat moet ik doen als mijn vraag er niet tussen staat?

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. Veelvuldig terugkomende vragen zullen we aan de FAQ toevoegen.

Contact