Over Just Read It!

Is Just Read It! een methode of een platform?

Just Read It! is een platform, een centrum voor catechese. Op dit platform wordt een methode met eenzelfde naam aangeboden. Naast een methode, wordt er op dit platform ook een basiscursus catechese aangeboden en toerustende artikelen. In de toekomst willen we dit uitbreiden naar meer ondersteunende middelen.

Wie zijn er betrokken bij Just Read It!?

Just Read It! is een initiatief van het LCJ. De methode is interkerkelijk gelanceerd om aan de doelstelling van het in verbinding zijn met de diverse kerkverbanden uit de gereformeerde gezindte wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt er samengewerkt met predikanten, catecheten en mentoren. Ook is er verbinding met partijen zoals de Theologische Universiteit Apeldoorn, Driestar educatief, het Wartburg College, Edu-Sign en jeugdbonden.

Wat onderscheidt Just Read It! van andere methoden?

Op de pagina Waarom Just Read It! kunt u hier meer over vinden.
Just Read It! is niet een van de vele methoden. Ze onderscheidt zich op het gebied van leren lezen en leren leren. Andere belangrijke kernwoorden zijn: verbinding, flexibiliteit en gratis. In de methode is veel aandacht voor de Bijbel en (Bijbel)kennis. Deze kennis wordt overgedragen door een natuurlijke brug te slaan met het leven van jongeren. De methode zal aangeboden worden op het platform Just Read It! – Centrum voor Catechese, waardoor het blijvend actueel is. Er is namelijk de mogelijkheid om correcties, toevoegingen en suggesties in te dienen, die vervolgens door een redactieraad worden nagekeken en – mits positief gewaardeerd – worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt de methode digitaal gratis aangeboden, zodat het financieel geen belemmering hoeft te zijn om haar aan te schaffen of te gebruiken.

Over het gebruik van Just Read It!

Hoe kan het dat de methode gratis wordt aangeboden?

Just Read It! bestaat en kan bestaan dankzij donaties van gemeenten en sponsoren. We zijn dankbaar voor de gelden die beschikbaar gesteld zijn en ons in staat stellen Just Read It! te ontwikkelen.

Kan ik de methode ook op papier (hard-copy) ontvangen?

Ja, dit kan. Het materiaal kunt u bestellen op de webshop.

Kunnen catecheten uit de catechetenpool ook werken met andere methodes?

Ja, dat kan.

Is de PowerPoint noodzakelijk voor de les?

Nee, de PowerPoint dient slechts ter ondersteuning. Het voordeel van een PowerPoint is echter dat u een kant en klare voorgesorteerde les hebt, die u kunt geven. Zo is er ook de mogelijkheid om de les audiovisueel te ondersteunen.

Wat moet ik doen als mijn vraag er niet tussen staat?

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. Veelvuldig terugkomende vragen zullen we aan de FAQ toevoegen.

Contact