Wat is copyright of auteursrecht?
Copyright is een ander woord voor auteursrecht. Op alle artikelen en publicaties (tekst, foto’s, tekeningen, infografieken en video’s) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat Just Read It! uitsluitend recht heeft om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Mag ik publicaties herpubliceren?
Een artikel mag u niet zomaar kopiëren en ter beschikking stellen aan publiek op bijvoorbeeld een website, intranet, nieuwsbrief, boek, presentatie, radio of televisie. Het overnemen van een volledig artikel van de website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. Dit mag ook niet als Just Read It! als bron wordt genoemd.

Mag ik citeren of een publicatie gedeeltelijk overnemen?
Een artikel of publicatie mag u altijd citeren, maar het is dan wel van belang dat u weet wat citeren inhoudt. Citeren betekent dat u van ons een tekstfragment (van maximaal vijftig woorden) uit een artikel over mag nemen, zolang u daarbij linkt naar het originele artikel op onze site. Gaat het om een artikel uit onze (toekomstige) papieren publicaties, boeken, magazines, dan geldt ook: u mag vijftig woorden vrij citeren en daarbij de bronvermelding aangeven door titel en datum te noemen. In het geval van een magazine dient u nog de editie te noemen.

Mag ik linken naar een artikel op de site?
Ja, zeker. Graag zelfs! Tot vijftig woorden mag u vrij citeren, maar zorgt bij plaatsing wel voor het toevoegen van de bronvermelding via een link.

Hoe kan ik toestemming vragen?
Een van de mogelijkheden om te zorgen dat u onze regels rondom auteursrecht niet schendt, is het vragen van eenmalige schriftelijke toestemming om het gehele artikel eenmalig te gebruiken. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Waarom heb ik toestemming nodig om publicaties te gebruiken?
Content heeft waarde, omdat zij ontwikkeld wordt door personeel. Om content te kunnen blijven ontwikkelen, is er geld nodig voor het personeel.

Mag ik publicaties printen/kopiëren?
Ja, uitsluitend voor eigen gebruik door particulieren. Voor bedrijven en instellingen gelden er andere regels. Te allen tijde geldt dat een publicatie niet publiekelijk ter beschikking gesteld mag worden, zonder onze schriftelijke toestemming.

Welke URL kan ik gebruiken als ik een deeplink naar de bron wil plaatsen?
Een deeplink is de exacte link naar het desbetreffende artikel op onze website. Deze linkt dus daadwerkelijk door naar het artikel zelf en niet naar de homepage van de nieuwssite. U kopieert de link boven in de adresbalk, wanneer u daadwerkelijk het artikel open hebt staan.

Wisselen de URL’s na verloop van tijd of zijn ze permanent?
De URL’s zijn permanent.

Mag ik RSS-feeds gebruiken?
RSS-feeds mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Een RSS-feed heeft namelijk altijd een link naar de bron. Commercieel hergebruik, bijvoorbeeld door middel van aggregeren, is niet toegestaan.

Mag ik gebruik maken van i-frames?
Nee, dit is in geen enkel geval toegestaan.

Mag ik een filmpje/video gebruiken voor herpublicatie?
Voor filmpjes en video’s gelden dezelfde regels als voor stilstaand beeld. Deze mag u gebruiken voor herpublicatie, mits u hiervoor om toestemming vraagt.

Mag ik het logo gebruiken op mijn eigen website?
Nee, dit mag niet zonder toestemming. Neem altijd vooraf contact met ons op.

Wat is de procedure bij het schenden van auteursrecht?
Wij werken samen met een professionele partij om schendingen van onze auteursrechten (lees: illegaal hergebruik) op te sporen. Bij een overtreding volgt een waarschuwing waarin wordt gesommeerd het artikel binnen vijf werkdagen van de website te verwijderen. Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, wordt een juridische procedure begonnen. De juridische procedure kan ook direct worden gestart.

E-mail
Als u een e-mail van Just Read It! ontvangen hebt, kan een dergelijk bericht (inclusief bijlagen) vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Home