De tekst in het schild, refereert naar Augustinus’ befaamde ‘tolle lege’. De bekende kerkvader Augustinus werd gegrepen door deze twee Latijnse woordjes, die gezongen werden door een kind. Hij werd aangespoord om de Bijbel te lezen. Na een lange zoektocht en na een diepe worsteling, vond hij God.

In de catechisatie gaat het er als het goed is namelijk niet om een degelijke gereformeerde geloofsleer door te geven los van de Bijbel. Nee, het is ons verlangen om te laten zien dat deze leer ook uit de Bijbel opkomt en daarop gegrond is. In de hoop en verwachting dat zij zelf de Bijbel (blijven) lezen en zo de God Die Zich daarin openbaart vinden. Zodat zij in geloof 'amen' mogen zeggen op de beloften die zij in de Doop van God ontvangen hebben.

Over JRI