Toerusting op maat

Mocht u behoefte hebben aan gerichtere ondersteuning, dan kunnen wij op drie manieren ook maatwerk leveren:

1. Plaatselijke toerusting catecheten
Heeft u in uw gemeente veel catecheten waar u een keer een avond voor wilt laten verzorgen? Dat kan!

2. VIB (video-interactie-begeleiding)
Heeft u een catechisatiegroep waar het maar niet lekker blijft lopen, ondanks alles wat u probeert? Laat dan een gecertificeerde videocoacher langskomen. Hij zal een catechisatieles van u filmen en deze na enige tijd met u evalueren.

3. Adviesgesprek
Is geen van deze bovenstaande toerustingsvormen van toepassing op uw situatie? Vraag dan een adviesgesprek aan, zodat we samen kunnen nadenken en werken aan een oplossing.

Toerustingsartikelen

Een gereedschapskist voor godsdienstonderwijs in de kerk en op school

18 november 2021
Van de nood een deugd maken, dat is Laurens Snoek in coronatijd maar gaan doen. Het leverde iets op waar zijn collega’s van de vakgroep Praktische …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

'Ja' tegen God én gemeente

18 november 2021
16-20 jaar, 21+
Jongeren ervaren aanmelding voor belijdeniscatechese vaak als kantelpunt.
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Belijdenis doen

18 november 2021
16-20 jaar, 21+
Dit artikel betreft de samenvatting van een lezing van ds. A. Th. van Olst over belijdenis doen.
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Prikkelende pedagogiek: omdat het onze opdracht is

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Onderstaand artikel verscheen als samenvatting van een lezing van dr. G.A. van den Brink die hij op het Driestar College in Gouda hield voor …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Hoe krijg je een groep aan het praten?

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Het belang van orde

19 mei 2021
4-6 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
In dit artikel wordt ingegaan op de noodzaak van orde, ordeproblematiek en ordeverstoringen.
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Geloofsbeleving van jeugd met autisme

19 mei 2021
4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
In bijna elke kerkelijke gemeente zijn ze er wel: kinderen en jongeren met autisme. En ze horen er helemaal bij. Het is belangrijk om als …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Een Bijbelse en bij hun leeftijd passende spiegel

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren

19 mei 2021
Alle leeftijden, 0-3 jaar, 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Hoe sluit je in het kinder- en jeugdwerk aan bij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren? Als leidinggevende krijg je soms de meeste onverwachte …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Bijbelse lijnen over de Heilige Doop

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Onze gedoopte kinderen zijn bij hun naam genoemd. God Zelf heeft Zijn Verbondsnaam aan de naam van onze kinderen verbonden bij de Heilige Doop. Er …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Onderzoek naar kerkverlating jongeren

2 december 2020
16-20 jaar, 21+
Waarom verlaten jongeren de kerk? Daar heeft de Zwolse Gereformeerde Hogeschool onderzoek naar gedaan. In onderstaand filmpje wordt hier meer van …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Jongeren en kerkverlating

1 december 2020
Levi Oussoren deed in 20212 via de Christelijke Hogeschool Windesheim onderzoek naar kerkverlating onder jongeren uit kerken van evangelische en …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Wees een verbinder die begrijpt

6 november 2020
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Artikel insturen

Mocht u zelf een artikel hebben dat u met andere catecheten wilt delen, dan kunt u dat insturen via onderstaand formulier. De redactie zal beoordelen of het artikel inhoudelijk past binnen de identiteit van Goed in Vorm en bij goedkeuring wordt het daarna geplaatst.

Terug naar de homepage