Catechese is waardevol. Als catecheet maakt u jongeren vertrouwd met de leer van de kerk door de eeuwen heen, in herkenbare taal, met de Bijbel als leidraad in de hand. Zo mag u een belangrijke rol spelen in hun persoonsvorming.

In deze cursus die ontwikkeld is door Just Read It! geeft Jan-Willem Baars u inzichten die u kunnen helpen om uw vaardigheid in het geven van onderwijs te verbeteren. We hopen en wensen dat deze cursus mag bijdragen tot verbetering van het catechese onderwijs aan onze jongeren en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk!

Werkwijze
Via het ‘doe-boek’ en de bijbehorende video’s wordt u als cursist meegenomen door de cursus. Er worden u in het ‘doe-boek’ vragen gesteld om een bewustwording op gang te brengen. Er zijn tal van educatieve video’s die bedoeld zijn om de basis-handvatten te bieden voor de catechese. Via verrijkende werkvormen en reflectie is gezocht om het geleerde ook daadwerkelijk te laten ‘beklijven’.

Terug naar de homepage