Ontstaan
Een predikant die onverwachts uitvalt, een gemeente die vacant wordt, gebrek aan potentiële catecheten in de gemeente en een te groot aantal groepen voor een persoon. Voor al deze situaties geldt hetzelfde: er is een (nieuwe) catecheet nodig. Dit is precies de reden waarom de catechetenpool is ontstaan. De catechetenpool van Just Read It! wil gemeentes structureel, tijdelijk of eenmalig (gastles) bijstaan in het oplossen van dit probleem. Het blijft echter een noodoplossing, omdat we ervan overtuigd zijn dat iemand van binnen de gemeente, de catechisanten meer tot nut kan zijn, en dan in het bijzonder de predikant.

Identiteit
De catecheten uit de catechetenpool erkennen en belijden de hele Bijbel als Woord van God en onderschrijven de Drie Formulieren van Enigheid.

Werkwijze
Als u een aanvraag doet voor een catecheet, volgt er een (telefonisch) gesprek waarin de wensen van de gemeente worden uitgesproken. In overleg met de contactpersoon van Just Read It! wordt er dan gezamenlijk gezocht naar een passende catecheet. Dit proces kan snel verlopen, maar soms heeft het ook iets weg van een gezamenlijke zoektocht. Uit de praktijk is gebleken dat er in goede samenwerking eigenlijk altijd een oplossing wordt gevonden. Via de pagina Catecheet aanvragen kunt u een beroep op ons doen. Als er overeenstemming is bereikt, wordt dit in een overeenkomst vastgelegd.

Kwaliteit
De catecheten in de catechetenpool zijn over het algemeen jonge theologiestudenten met een hele dosis enthousiasme. Voor de catecheten is de catechetenpool dus ook een ideale manier om ervaring op te doen in de praktijk. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt er drie keer per jaar een catechetenintervisie georganiseerd onder leiding Jan Willem Baars. Hij is binnen Just Read It! de catechetentoeruster. Kijkt u op de pagina Cursus bij 'Aanbod overige diensten' wat hij eventueel (plaatselijk) voor u kan betekenen.

Daarnaast is er met de gemeentes drie keer per jaar een formeel contactmoment, waarin de huidige gang van zaken wordt geëvalueerd. De catecheet ontvangt een terugkoppeling van dit gesprek, met eventuele aandachtspunten.

Prijs
De prijs per catechisatieles bedraagt €75,00. Deze prijs is inclusief voorbereiding, kilometers, eventuele nazorg, methode, eigen techniek, interne bijscholing en vervanging bij verhindering.

Catechetenpool