FAQ


Op deze pagina vind u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet
tussen? Neem dan gerust contact met ons op!

Over Just Read It!

Is Just Read It! een methode of een platform?

Just Read It! is een platform, een Centrum voor Catechese, waarop een methode die eenzelfde naam draagt wordt aangeboden. Op dit platform zal ook een basiscursus Catechese worden aangeboden, evenals een verzameling van discussies, boekbesprekingen, artikelen, een overzicht van catechesemethoden en dergelijke.

Wie zijn er betrokken bij Just Read It!?

Just Read It! is een initiatief vanuit het LCJ, waarbij de interkerkelijke doelstelling gerealiseerd wordt door in verbinding te zijn met de diverse kerkverbanden uit de gereformeerde gezindte, door samen te ontwikkelen met predikanten, catecheten en mentoren. De verbinding is er ook met partijen zoals de Theologische Universiteit Apeldoorn, Driestar educatief, het Wartburg College, Edu-Sign en jeugdbonden.

Wat onderscheidt Just Read It! van andere methoden?

Just Read It! is niet een van de vele methoden. Ze onderscheidt zich op het gebied van leren lezen en leren leren. Andere belangrijke kernwoorden zijn: verbinding, flexibiliteit en gratis. In de methode is veel aandacht voor de Bijbel en (Bijbel)kennis. Deze kennis wordt overgedragen door een natuurlijke brug te slaan met het leven van jongeren. De methode zal aangeboden worden op het platform Just Read It! – Centrum voor Catechese, waardoor het blijvend actueel is. Er is namelijk de mogelijkheid om correcties, toevoegingen en suggesties in te dienen, die vervolgens door een redactieraad worden nagekeken en – mits positief gewaardeerd – worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt de methode digitaal gratis aangeboden, zodat het financieel geen belemmering hoeft te zijn om haar aan te schaffen of te gebruiken.

Over het gebruik van Just Read It!

Hoe kan het dat de methode gratis wordt aangeboden?

Just Read It! bestaat en kan bestaan dankzij donaties van gemeenten en sponsoren. We zijn dankbaar voor de gelden die beschikbaar gesteld zijn en ons in staat stellen Just Read It! te ontwikkelen.

Wanneer kan ik starten?

In september kan er gestart worden met twee leeftijdsgroepen, 12-13 jaar en 13-14 jaar. In het verleden is echter wel gebleken dat, mits er een bekwame catecheet voor de groep staat, de lessen ook te geven zijn aan andere (oudere) leeftijdsgroepen. De lessen zijn echter wel voor de desbetreffende leeftijdsgroepen ontwikkeld.

Over de inhoud van Just Read It!

Hoe is de leerlijn van de methode opgebouwd?

De leerlijn is opgebouwd op basis van Schrift en belijdenis en bestaat uit vijf leerjaren. De thema’s van de eerste twee leerjaren waar in september mee gestart kan worden, zijn: Wie is God?, Israël, de wet, Jezus de Christus: Priester, Profeet en Koning, eindtijd en oordeel, Jezus de Middelaar, zonde, verzoening en genade, Heilige Geest en bidden. Deze thema’s zijn onderdeel van de complete leerlijn, die in de komende tijd ontwikkeld wordt.

Waarom is er een standaardles en een totaalprogramma?

In de standaardles is er een selectie gemaakt uit het totaalprogramma van bepaalde onderdelen, zoals een verbinding (inleiding), een psalm, een verwerking en dergelijke. In het totaalprogramma bieden we de standaardles aan met daarbij extra keuzemogelijkheden. Hier kunt u dus zelf een keuze voor bijvoorbeeld een andere verwerking maken.

Wat is de verhouding tussen de Bijbel en de levensvragen?

Vaak is een levensvraag of levensthema het startpunt van het gesprek om de aandacht te vangen. Daarna wordt de vraag meegenomen om te kijken naar wat God er in Zijn Woord over zegt en wat de kerk er in haar belijdenissen over heeft uitgesproken. In andere lessen is het levensthema het slotonderwerp van de les over een theologisch thema, zodat de betekenis van dat deel van de geloofsleer voelbaar wordt en de catechisanten aangezet worden tot het leren begrijpen en kennen van Bijbelwoorden en kernuitspraken uit het kerkelijk belijden.

Zie voor meer informatie het voorwoord in de introductietekst van de methode.

PowerPoint

Kan ik de PowerPoints zelf aanpassen?

Ja, dit kan. De PowerPoints worden open source aangeboden. Dit houdt in dat u een bronbestand kunt downloaden, dat u naar eigen wens kunt aanpassen. Just Read It! is uiteraard niet meer verantwoordelijk voor de inhoud na aanpassingen.

Is de PowerPoint noodzakelijk voor de les?

Nee, de PowerPoint dient slechts ter ondersteuning. Het voordeel van een PowerPoint is echter dat u een kant en klare voorgesorteerde les hebt, die u kunt geven. Zo is er ook de mogelijkheid om de les audiovisueel te ondersteunen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de methode, over het platform, de basiscursus of de catechetenpool?
Vul dan onderstaand formulier in.

Stuur een bericht

© 2019 JustReadIt!  |  Privacyverklaring