Toerusting

Bewogen over jongeren

12 december 2022
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Het onderwijs in de catechese staat in het kader van zorg voor de ziel. Jongeren in de gemeente staan aan het begin van de geloofsweg. Velen van hen …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Geef catechisant praktisch huiswerk mee

10 november 2022
10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Catechetisch onderwijs omvat leer en leven. Dat weten de meeste catecheten. Hoe oefenen we jongeren in de praktijk van het christenleven?
Ontwikkeld door Goed in vorm

Omgaan met de leefwereld van jongeren

2 november 2022
Jongeren experimenteren met tal van levensstijlen. Deze ervaringen nemen ze mee naar de jeugdvereniging. Je hoort en ziet waar ze zich mee bezig …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Ideeën startactiviteiten nieuwe seizoen

25 augustus 2022
10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Hoe maak je een postieve en gezellige start aan het begin van een seizoen? Een aantal tips.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Kerk na corona vraagt om sterke relaties met jongeren

7 augustus 2022
Het RD presenteerde recent de resultaten van een onderzoek naar ”kerk en corona” (RD 26-2). Bij de antwoorden van kerkenraden viel één ding op: de …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Kerk na corona vraagt om sterke relaties met jongeren

7 augustus 2022
Belijdeniscatechisanten zijn meestal twintigers. Toch? Soms zijn ze al iets ouder. Maar een man van 89? Daar moet een bijzondere geschiedenis achter …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Trouw en toegewijd

23 juni 2022
Wil ik belijdenis doen in deze kerk? En als ik dat doe, wat betekent dat dan? Er zijn namelijk best wel dingen waar ik anders over denk... Misschien …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Lichaamstaal bij het geven van catechese

5 april 2022
10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Waar moet je als catecheet op letten, als het gaat om lichaamstaal, gebaren, kleding? Wat zeg je allemaal zonder woorden?
Ontwikkeld door Goed in vorm

Een gereedschapskist voor godsdienstonderwijs in de kerk en op school

18 november 2021
Van de nood een deugd maken, dat is Laurens Snoek in coronatijd maar gaan doen. Het leverde iets op waar zijn collega’s van de vakgroep Praktische …
Ontwikkeld door Goed in vorm

'Ja' tegen God én gemeente

18 november 2021
16-20 jaar, 21+
Jongeren ervaren aanmelding voor belijdeniscatechese vaak als kantelpunt.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Belijdenis doen

18 november 2021
16-20 jaar, 21+
Dit artikel betreft de samenvatting van een lezing van ds. A. Th. van Olst over belijdenis doen.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Stel leer én leven centraal op catechisatie

19 mei 2021
Het valt op dat in de Bijbel de geloofsleer en de praktijk van alledag nauw op elkaar betrokken zijn. Zo zou het op catechisatie ook moeten zijn, …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Prikkelende pedagogiek: omdat het onze opdracht is

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Onderstaand artikel verscheen als samenvatting van een lezing van dr. G.A. van den Brink die hij op het Driestar College in Gouda hield voor …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Hoe krijg je een groep aan het praten?

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Het belang van orde

19 mei 2021
4-6 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
In dit artikel wordt ingegaan op de noodzaak van orde, ordeproblematiek en ordeverstoringen.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Veel kinderen lopen vast in de kerk

19 mei 2021
Club en catechisatie zijn meestal, net als scholen, georganiseerd op basis van leeftijd, niet op grond van kwaliteit. Het trieste gevolg is dat veel …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Doeners en catechese

19 mei 2021
Gerard is 19 jaar. Hij werkt in de metaal. Hij heeft jarenlang de catechisatie gevolgd en is daar wisselend over te spreken. Erg afhankelijk van wie …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Geloofsbeleving van jeugd met autisme

19 mei 2021
4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
In bijna elke kerkelijke gemeente zijn ze er wel: kinderen en jongeren met autisme. En ze horen er helemaal bij. Het is belangrijk om als …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Een Bijbelse en bij hun leeftijd passende spiegel

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren

19 mei 2021
Alle leeftijden, 0-3 jaar, 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Hoe sluit je in het kinder- en jeugdwerk aan bij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren? Als leidinggevende krijg je soms de meeste onverwachte …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Kennis versus beleving - hoe zit dat bij diverse catechesemethoden?

19 mei 2021
Vroeger lag de nadruk op kennisoverdracht en was het gebruikelijk om jongeren artikelen uit de Heidelbergse Catechismus uit het hoofd te laten leren. …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Bijbelse lijnen over de Heilige Doop

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Onze gedoopte kinderen zijn bij hun naam genoemd. God Zelf heeft Zijn Verbondsnaam aan de naam van onze kinderen verbonden bij de Heilige Doop. Er …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Discussies helpen doeners niet verder

19 mei 2021
“Waarom zou je na een inleiding tegen jongeren niet kunnen zeggen: ‘Wie dit genoeg vindt mag nu naar huis’?” Lezing van Laurens Snoek over …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Geloofstwijfels bij pubers en jongeren

19 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Hoe begeleid je pubers en jongeren die twijfels over het geloof hebben? In dit artikel stelt Laurens Snoek, als docent en opleider werkzaam bij de …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Jongere heeft geloofsgesprek met ouders broodnodig

19 mei 2021
Dit is een opmerkelijk resultaat uit het lectoraatsonderzoek ”Vorming vanuit de Bron” onder (v)mbo-jongeren. Hoe kan het dan dat zo’n gesprek …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Samen leren geloven

19 mei 2021
Belijdenis doen betekende het einde van de catechisatie-jaren. Want daarna was er niets meer. Geen kring voor twintigers, geen Bijbelkring. Er was …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Onbekend maakt onbemind

19 mei 2021
We slingeren nogal eens heen en weer. Van catechese als een kleine cursus dogmatiek naar catechese als praatgroep waarin het eigenlijk alleen gaat om …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

‘Stille tijd’ kan ook zonder stilzitten

5 mei 2021
Hoe komt het dat ‘doener-jongeren’ vaak moeite hebben met bidden, Bijbellezen en het houden van ‘stille tijd’? Joanne Westeneng, student aan …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Doeners tot Christus leiden – zeven handvatten

5 mei 2021
Hoe leid ik jongeren, en dan met name de doeners, in de prediking tot de Heere Jezus? Hoe neem je hen bij de hand?
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Zo bereik je het hart van doeners! 16 tips

5 mei 2021
Hoe bereik je het hart van doeners? Een belangrijke vraag! Ruim de helft van de jongeren is namelijk meer doener dan denker. We zetten 16 tips op een …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Aandacht voor denkers, doeners én voelers

5 mei 2021
Doeners in de kerk. Regelmatig hoor je die term, en ik voel me hier enorm bij betrokken. Graag maak ik een paar opmerkingen die wellicht helpen bij …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

‘Rechtvaardigmaking? Dan moet ik heel diep graven’

5 mei 2021
“Als ik als doener een preek hoor en er komt weinig praktijk bij kijken, dan heb ik zoiets van: wat doe ik hier en waarom zou ik gaan geloven?”
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Lever weer maatwerk voor doener

5 mei 2021
Doeners zijn het slachtoffer geworden van de kenniseconomie. Het is tijd voor maatwerk.
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Doeners doen ertoe in het Koninkrijk

5 mei 2021
Doeners in de kerk verdienen onze aandacht. Zij hebben namelijk een belangrijke rol in het Koninkrijk van God.
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Hebben denkers een hogere rang dan doeners?

5 mei 2021
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Deze lezing is gehouden op het symposium 'Doeners in de kerk', dat het startschot was voor het project over doeners in de kerk. De lezing is zowel …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Onderzoek naar kerkverlating jongeren

2 december 2020
16-20 jaar, 21+
Waarom verlaten jongeren de kerk? Daar heeft de Zwolse Gereformeerde Hogeschool onderzoek naar gedaan. In onderstaand filmpje wordt hier meer van …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Jongeren en kerkverlating

1 december 2020
Levi Oussoren deed in 20212 via de Christelijke Hogeschool Windesheim onderzoek naar kerkverlating onder jongeren uit kerken van evangelische en …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Wees een verbinder die begrijpt

6 november 2020
13-15 jaar, 16-20 jaar, 21+
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Feiten en cijfers

90

Sinds de start van de methode gebruiken nu ongeveer 90 gemeenten de methode Just Read It!

29849

Inmiddels zijn er 29849 producten afgenomen voor catecheten en catechisanten.

5000

Door de inzet van de methode bereiken we ongeveer 5000 jongeren.