Maak kennis met
Just Read It!
Centrum voor
Catechese

 Leren lezen  Leren leren   Verbinding
Flexibiliteit  Gratis  Toerusting 

Maak kennis met
Just Read It!
Centrum voor
Catechese

 Leren lezen  Leren leren   Verbinding
Flexibiliteit  Gratis  Toerusting 

Bijbelgetrouw,
verbindend en
interactief:
Dit is Just Read It!

De volgende generaties inwijden in wat de kerk al eeuwen gelooft en hen leren hoe dat geloof ook deel van henzelf kan worden: dát is waarom we onze jongeren catecheseonderwijs geven. Met deze nieuwe catechesemethode wordt op een Bijbelgetrouwe, verbindende en interactieve manier hier invulling aan gegeven.

Bijbel centraal
De methode bestaat uit een leerlijn die is verdeeld over vijf jaar. In elk jaar worden kort en krachtig thema’s vanuit de Bijbel behandeld, gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Deze thema’s worden ook vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. Voorbeelden van thema’s zijn: Bijbel, zonde, Jezus de Middelaar, Heilige Geest, apologetiek, eindtijd en Israël.

Leren en lezen
In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel. Just Read It! biedt daarom een uitgebreide exegese, die de catecheet in staat stelt Gods Woord eenvoudig bij de jongeren te brengen en hen daarin mee te nemen. Bij elke les is er een Leerwijzer – die ouders ook digitaal kunnen ontvangen - met mogelijkheden voor leerwerk, denkwerk en maakwerk. Zo wordt er structureel gewerkt aan de opbouw van Bijbelkennis, kan er gedifferentieerd worden voor doeners en denkers op hun eigen niveau en worden ouders erbij betrokken.

Verbinding door relevantie
Het inleiden van jongeren in wat de kerk gelooft vindt plaats op het moment dat er een verbinding is tussen de inhoud van dit geloof en het leven en denken van de jongeren. Die verbinding ontstaat als zij, door de leiding van de Heilige Geest, het belang van de leerstof inzien. Daarom laten we de relevantie van de stof zien door de levensvragen van jongeren (mede afhankelijk van hun leeftijd) op een natuurlijke manier te koppelen aan thema’s uit de geloofsleer. Zo kan dat wat de kerk gelooft op een relevante (en actuele) manier in hun werkelijkheid binnenkomen. We willen jongeren zo ook nieuwsgierig maken naar wat de Bijbel zegt over hun levensvragen en hen duidelijk maken waarom wij geloven wat we geloven.

Verbinding door interactie
Er zijn diverse manieren om de inleiding en verwerking op een interactieve manier vorm te geven. Voor de standaardles maken we hier een keuze in, maar op het platform zijn er nog veel meer mogelijkheden te vinden. Deze kunt u, passend bij uw groep, uitkiezen en gebruiken. Het interactieve bezig zijn met elkaar bevordert het ontstaan van gesprekken (over dingen) die er werkelijk toe doen. Op die manier komt het tot een echte ontmoeting met elkaar, met de catecheet, maar bovenal met Gods Woord. 

Bijbelgetrouw,
verbindend en
interactief:
Dit is Just Read It!


De volgende generaties inwijden in wat de kerk al eeuwen gelooft en hen leren hoe dat geloof ook deel van henzelf kan worden: dát is waarom we onze jongeren catecheseonderwijs geven. Met deze nieuwe catechesemethode wordt op een Bijbelgetrouwe, verbindende en interactieve manier hier invulling aan gegeven.

Bijbel centraal
De methode bestaat uit een leerlijn die is verdeeld over vijf jaar. In elk jaar worden kort en krachtig thema’s vanuit de Bijbel behandeld, gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Deze thema’s worden ook vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. Voorbeelden van thema’s zijn: Bijbel, zonde, Jezus de Middelaar, Heilige Geest, apologetiek, eindtijd en Israël.

Leren en lezen
In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel. Just Read It!  biedt daarom een uitgebreide exegese, die de catecheet in staat stelt Gods Woord eenvoudig bij de jongeren te brengen en hen daarin mee te nemen. Bij elke les is er een Leerwijzer – die ouders ook digitaal kunnen ontvangen - met mogelijkheden voor leerwerk, denkwerk en maakwerk. Zo wordt er structureel gewerkt aan de opbouw van Bijbelkennis, kan er gedifferentieerd worden voor doeners en denkers op hun eigen niveau en worden ouders erbij betrokken.

Verbinding door relevantie
Het inleiden van jongeren in wat de kerk gelooft vindt plaats op het moment dat er een verbinding is tussen de inhoud van dit geloof en het leven en denken van de jongeren. Die verbinding ontstaat als zij, door de leiding van de Heilige Geest, het belang van de leerstof inzien. Daarom laten we de relevantie van de stof zien door de levensvragen van jongeren (mede afhankelijk van hun leeftijd) op een natuurlijke manier te koppelen aan thema’s uit de geloofsleer. Zo kan dat wat de kerk gelooft op een relevante (en actuele) manier in hun werkelijkheid binnenkomen. We willen jongeren zo ook nieuwsgierig maken naar wat de Bijbel zegt over hun levensvragen en hen duidelijk maken waarom wij geloven wat we geloven.

Verbinding door interactie
Er zijn diverse manieren om de inleiding en verwerking op een interactieve manier vorm te geven. Voor de standaardles maken we hier een keuze in, maar op het platform zijn er nog veel meer mogelijkheden te vinden. Deze kunt u, passend bij uw groep, uitkiezen en gebruiken. Het interactieve bezig zijn met elkaar bevordert het ontstaan van gesprekken (over dingen) die er werkelijk toe doen. Op die manier komt het tot een echte ontmoeting met elkaar, met de catecheet, maar bovenal met Gods Woord.

Download een
proefpakket van
Just Read It!

Wilt u een proefpakket van Just Read It! ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief en u ontvangt een mail
met daarin de downloadlink naar de proefles.

Just Read It!
Ontmoetingsplaats rondom catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Just Read It!
Ontmoetings-plaats rondom catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Just Read It!
Ontmoetingsplaats rondom catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de methode, over het platform, de basiscursus of de catechetenpool?
Vragen die vaker voorkomen, staan onder het tabblad 'FAQ', Frequently Asked Questions.
Mocht uw vraag er (nog) niet tussen staan, vul dan onderstaand formulier in.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de methode, over het platform, de basiscursus of de catechetenpool?
Vragen die vaker voorkomen, staan onder het tabblad 'FAQ', Frequently Asked Questions.
Mocht uw vraag er (nog) niet tussen staan, vul dan onderstaand formulier in.

Stuur een bericht

© 2020 JustReadIt!  |  Privacyverklaring