Maak kennis met
de nieuwe
catechesemethode
Just Read It!


Leg de verbinding tussen Gods Woord en de leefwereld van jongeren.
Laat jongeren écht Bijbellezen en Bijbelkennis opbouwen.
Maak gebruik van de vele actuele (voor)beelden en gespreksmogelijkheden.

 Actueel  Bijbel centraal   Gratis
Digitaal en offline beschikbaar   Toerusting


Maak kennis met
de nieuwe
catechesemethode
Just Read It!


Maak op een actuele manier de verbinding tussen
God, Zijn Woord en de leefwereldvan jongeren.
Maak op een actuele manierde verbinding tussen God,
Zijn Woord ende leefwereld van jongeren.

Actueel  Bijbel centraal  Gratis
Digitaal en offline beschikbaar

Maak kennis met
de nieuwe
catechesemethode
Just Read It!


Leg de verbinding tussen Gods Woord en de leefwereld van jongeren. Laat jongeren écht Bijbellezen en Bijbelkennis opbouwen. Maak gebruik van de vele actuele (voor)beelden en gespreksmogelijkheden.

Actueel  ✔  Bijbel centraal Gratis
Digitaal en offline beschikbaar Toerusting

Dit is
Just Read It!

Just Read It!  is een catecheseplatform dat de volgende generatie wil inwijden in wat de kerk al eeuwen gelooft. Jongeren leren via de methode echt Bijbellezen en bouwen hun Bijbelkennis op. Daarnaast wordt Just Read It!voortdurend actueel gehouden. Met deze integrale aanpak onderscheidt dit platform zich duidelijk van andere catechesemethoden.

Bijbel centraal

De methode is opgebouwd uit vijf leerlijnen, van klas 1 tot en met klas 5 van het voortgezet onderwijs. Elke leerlijn behandelt kort en krachtig thema’s vanuit de Bijbel, gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Deze thema’s worden ook vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. Voorbeelden van thema’s zijn: Wie is God?, de Bijbel, de zonde, Jezus als Middelaar, de Heilige Geest, rijkdom en armoede, leven en dood, goed en kwaad.

Lezen en leren

In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel. Just Read It!biedt daarom een uitgebreide exegese, die de catecheet in staat stelt Gods Woord eenvoudig bij de jongeren te brengen en hen daarin mee te nemen. Bij elke les is er een leerwijzer met mogelijkheden voor leerwerk, denkwerk en maakwerk. Zo wordt er structureel gewerkt aan de opbouw van Bijbelkennis en kan er gedifferentieerd worden voor doeners en denkers; elk op eigen niveau.

Actueel

Just Read It!  is een flexibel catecheseplatform. Er zijn heel veel (online) mogelijkheden om interactief met de stof bezig te zijn. Beelden en voorbeelden worden voortdurend geactualiseerd. Daardoor blijft het catecheseonderwijs aansluiting vinden bij de jongeren. De catecheet kan uit het brede aanbod van mogelijkheden zelf zijn les samenstellen en daardoor goed aansluiten bij de groep.

Dit is Just Read It!

Just Read It!  is een catecheseplatform dat de volgende generatie wil inwijden in wat de kerk al eeuwen gelooft. Jongeren leren via de methode echt Bijbellezen en bouwen hun Bijbelkennis op. Daarnaast wordt Just Read It!  voortdurend actueel gehouden. Met deze integrale aanpak onderscheidt dit platform zich duidelijk van andere catechesemethoden.

Bijbel centraal

De methode is opgebouwd uit vijf leerlijnen, van klas 1 tot en met klas 5 van het voortgezet onderwijs. Elke leerlijn behandelt kort en krachtig thema’s vanuit de Bijbel, gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Deze thema’s worden ook vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. Voorbeelden van thema’s zijn: Wie is God?, de Bijbel, de zonde, Jezus als Middelaar, de Heilige Geest, rijkdom en armoede, leven en dood, goed en kwaad.

Lezen en leren

In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel. Just Read It!  biedt daarom een uitgebreide exegese, die de catecheet in staat stelt Gods Woord eenvoudig bij de jongeren te brengen en hen daarin mee te nemen. Bij elke les is er een leerwijzer met mogelijkheden voor leerwerk, denkwerk en maakwerk. Zo wordt er structureel gewerkt aan de opbouw van Bijbelkennis en kan er gedifferentieerd worden voor doeners en denkers; elk op eigen niveau. 

Actueel

Just Read It!  is een flexibel catecheseplatform. Er zijn heel veel (online) mogelijkheden om interactief met de stof bezig te zijn. Beelden en voorbeelden worden voortdurend geactualiseerd. Daardoor blijft het catecheseonderwijs aansluiting vinden bij de jongeren. De catecheet kan uit het brede aanbod van mogelijkheden zelf zijn les samenstellen en daardoor goed aansluiten bij de groep.

Verbinding door relevantie en interactie

Het inleiden van jongeren in wat de kerk gelooft vindt plaats op het moment dat er een verbinding is tussen de inhoud van dit geloof en het leven en denken van de jongeren. Die verbinding ontstaat als zij het belang van de leerstof inzien. Daarom maken we de stof relevant door levensvragen van jongeren (mede afhankelijk van hun leeftijd) te koppelen aan thema’s uit de geloofsleer die voor hen van belang zijn. Zo kan dat wat de kerk gelooft op een actuele manier in hun werkelijkheid binnenkomen. We willen jongeren zo ook nieuwsgierig maken naar wat de Bijbel zegt over hun levensthema’s en duidelijk maken waarom wij geloven wat we geloven. Ook op een andere manier zoeken we de verbinding: er zijn heel veel mogelijkheden om de inhoud van de Bijbel en van de geloofsleer interactief te verwerken. Dat interactieve bevordert het ontstaan van gesprekken (over dingen) die er werkelijk toe doen.

Centrum voor Catechese

Just Read It!  onderscheidt zich niet alleen door de methode, maar ook door als platform 'Centrum voor Catechese' te fungeren. Op dit online platform zal de methode worden aangeboden. Daar kunnen de lessen door de catecheet zelf worden samengesteld, terwijl er ook een standaardles wordt aangeboden. Er komt ruimte om correcties, aanvullingen en goede ideeën door te geven. Deze worden door een redactieraad beoordeeld en bij een positief oordeel doorgevoerd. Op die manier blijft de methode groeien en beter worden. Ook zal er op dit platform een basiscursus Catechese komen, die (beginnende) catecheten bouwstenen aanbiedt voor het geven van catechisatie. Daarnaast zijn er vanuit een catechetenpool flexibel catecheten inzetbaar voor plaatselijke gemeenten. Kortom: we willen op alle mogelijke manieren het mooie en belangrijke catechesewerk ondersteunen.

Verbinding door relevantie en interactie

Het inleiden van jongeren in wat de kerk gelooft vindt plaats op het moment dat er een verbinding is tussen de inhoud van dit geloof en het leven en denken van de jongeren. Die verbinding ontstaat als zij het belang van de leerstof inzien. Daarom maken we de stof relevant door levensvragen van jongeren (mede afhankelijk van hun leeftijd) te koppelen aan thema’s uit de geloofsleer die voor hen van belang zijn. Zo kan dat wat de kerk gelooft op een actuele manier in hun werkelijkheid binnenkomen. We willen jongeren zo ook nieuwsgierig maken naar wat de Bijbel zegt over hun levensthema’s en duidelijk maken waarom wij geloven wat we geloven. Ook op een andere manier zoeken we de verbinding: er zijn heel veel mogelijkheden om de inhoud van de Bijbel en van de geloofsleer interactief te verwerken. Dat interactieve bevordert het ontstaan van gesprekken (over dingen) die er werkelijk toe doen.

Centrum voor Catechese

Just Read It!  onderscheidt zich niet alleen door de methode, maar ook door als platform 'Centrum voor Catechese' te fungeren. Op dit online platform zal de methode worden aangeboden. Daar kunnen de lessen door de catecheet zelf worden samengesteld, terwijl er ook een standaardles wordt aangeboden. Er komt ruimte om correcties, aanvullingen en goede ideeën door te geven. Deze worden door een redactieraad beoordeeld en bij een positief oordeel doorgevoerd. Op die manier blijft de methode groeien en beter worden. Ook zal er op dit platform een basiscursus Catechese komen, die (beginnende) catecheten bouwstenen aanbiedt voor het geven van catechisatie. Daarnaast zijn er vanuit een catechetenpool flexibel catecheten inzetbaar voor plaatselijke gemeenten. Kortom: we willen op alle mogelijke manieren het mooie en belangrijke catechesewerk ondersteunen.

Gratis

Deze methode wordt digitaal gratis aangeboden. Just Read It!  is ook hardcopy beschikbaar.
Voor de hardcopy-versie brengen we de kostprijs van de druk- en verzendkosten in rekening.

Interesse in een gratis proefpakket?

Klik op onderstaande button en vul uw gegevens in.
Rond D.V. begin juni 2019 wordt er dan een gratis proefpakket naar u toegestuurd.

© 2019 JustReadIt!  |  Privacyverklaring