Waarom een
platform als Just
Read It!?

Catechese is waardevol. Als catecheet maak je jongeren vertrouwd met de leer van de kerk door de eeuwen heen, in herkenbare taal, met de Bijbel als leidraad in de hand. Zo mag je een belangrijke rol spelen in hun persoonsvorming.

Waarom een
platform als Just
Read It!?

Catechese is waardevol. Als catecheet maak je jongeren vertrouwd met de leer van de kerk door de eeuwen heen, in herkenbare taal, met de Bijbel als leidraad in de hand. Zo mag je een belangrijke rol spelen in hun persoonsvorming.

Waarom een Platform als Just Read It!?

Catechese is waardevol. Als catecheet maak je jongeren vertrouwd met de leer van de kerk door de eeuwen heen, in herkenbare taal, met de Bijbel als leidraad in de hand. Zo mag je een belangrijke rol spelen in hun persoonsvorming.

Toll et Lege

‘Lees het maar gewoon’, de vertaling van Just Read It!. Waar denkt u aan bij deze titel? Voor mij klinkt het als een bemoedigende geruststelling: ‘lees het maar gewoon, want dan…’. Ongeacht waar u de klemtoon legt, spoort het ons aan. Soms zeg ik tegen mezelf: ‘Rick, als jij echt gelooft dat wat hier staat waar is, waarom…’. Op die drie puntjes is heel veel in te vullen.

Alleen al als ik aan dat ene zinnetje denk ‘niet meer ik, maar Christus leeft in mij’ dan is dat al reden genoeg om elke dag weer de knieën te buigen. Lees het maar gewoon. Alleen, samen, met jongeren. De mensen in de Bijbel waren mensen zoals u en ik. Net als wij kenden ze angst, blijdschap, verdriet en twijfel. Maar God sprak, nog meer: God spreekt. God schiep de mens, Hij schiep deze prachtige wereld, Hij zond Zijn eigen enige Zoon, Hij wil ons laten delen in Zijn heerlijkheid en dat uit enkel genade. Neem en lees.

Voor alles geldt denk ik dat jongeren onthouden wat we doen, niet allereerst wat we zeggen. Een catecheet met een brandend hart voor God kan zelfs de minst goede methode – menselijkerwijs – tot zegen laten zijn. Het is dus bovenal nodig dat we persoonlijk gaan tot de troon van de genade. Biddend of God ons wil vervullen met Zijn Heilige Geest en ons wil gebruiken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

De meeste catecheselessen beginnen met een ‘prikkel’. Deze prikkel moet de les gelijk naar de verschillende levensvragen van de jongeren leiden. Niet een actuele opening, die alleen gebruikt wordt als opstapje, maar een relevante brug die de catechisanten nieuwsgierig maakt naar wat de Bijbel daar dan over te zeggen heeft. Tijdens het lezen van het Bijbelgedeelte proberen we als het ware in de huid van de Bijbelse personen te kruipen, om zo te laten zien dat de Bijbel zélf de vragen en gevoelens oproept, die wij nu ook kennen. Vanuit het Woord van God wordt het verband met de geloofsleer gelegd, om zo te laten zien hoe het opkomt uit het Woord en wat we geloven. De hele geloofsleer wordt op deze manier via het hart van de jongeren uitgelegd en zo worden zij ingewijd in de leer die de kerk al eeuwenlang gelooft.

Onlangs viel mijn oog op Handelingen 2:47b: ‘En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden’. Heere, zegent U ons werk, want alleen U en U alleen kunt de wasdom geven. Kom Heere, stort Uw Heilige Geest uit.

Rick Schreur
Projectleider Just Read It!

Download een
proefles van
Just Read It!

Wilt u een gratis proefles van Just Read It! uitproberen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief en u ontvangt een mail met daarin de downloadlink naar de proefles.

Just Read It!
Ontmoetingsplaats rondom catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Download een
proefles van
Just Read It!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Just Read It!
Ontmoetings-plaats rondom catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de methode, over het platform, de basiscursus of de catechetenpool?
Vragen die vaker voorkomen, staan onder het tabblad 'FAQ', Frequently Asked Questions.
Mocht uw vraag er (nog) niet tussen staan, vul dan onderstaand formulier in.

Stuur een bericht

© 2019 JustReadIt!  |  Privacyverklaring