Ontmoetings-
plaats rondom
catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Ontmoetings-
plaats rondom
catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Ontmoetings-
plaats rondom
catechese

Catechese is een belangrijke vorm van kerkelijk onderwijs. Maar hoe houd je de aandacht van jongeren vast en hoe kun je vanuit de Bijbel aansluiten bij hun leefwereld? Wat is ervoor nodig om een goede en inhoudsvolle catecheseles te geven?

Centrum voor Catechese
Om op deze vragen een antwoord te geven, is het platform Just Read It! – Centrum voor Catechese ontstaan. Dit online platform wil een kenniscentrum zijn waar allerlei zaken worden verzameld rondom catechese. Just Read It! zoekt de verbinding en de ontmoeting met jongeren, met catecheten en met iedereen die het catechesewerk een warm hart toedraagt.

Methode
Het platform heeft een eigen methode, eveneens onder de naam Just Read It!. Hier kunnen de lessen door de catecheet zelf worden samengesteld, terwijl er ook een standaardles wordt aangeboden. Er komt ruimte om correcties, aanvullingen en goede idee.n door te geven. Deze worden door een redactieraad beoordeeld en bij een positief oordeel doorgevoerd. Zo blijft de methode groeien en beter worden. Er zijn heel veel (online) mogelijkheden om interactief met de stof bezig te zijn. Beelden en voorbeelden worden voortdurend geactualiseerd. Ook op die manier blijft het catecheseonderwijs aansluiting zoeken bij de leefwereld van de jongeren.

Cursus en catechetenpool
Op het platform van Just Read It! zal er ook een basiscursus Catechese komen, die (beginnende) catecheten bouwstenen aanbiedt voor het geven van catechisatie. Daarnaast zijn er vanuit de catechesepool catecheten beschikbaar die op verschillende manieren ingezet kunnen worden voor het geven van catechese. Er is de mogelijkheid een catecheet te vragen voor een heel seizoen, maar ook om hem als vervanger in te zetten bij afwezigheid van anderen. In beide gevallen kan dit los staan van de methode die gebruikt wordt. Tenslotte is het ook mogelijk een catecheet te vragen voor een enkele gastles over een specifiek thema. Mocht u hiervan gebruik willen maken in uw gemeente dan kunt u daarvoor contact opnemen met Rick Schreur.

Delen van kennis
Graag willen we op dit platform kennis delen. Er zal een inventarisatie komen van bestaande en nieuwe onderzoeken op het terrein van catechese. Nieuwe onderzoeken worden al dan niet in eigen beheer uitgevoerd. Er zullen publicaties, discussies en boekentips te vinden zijn. Ook een overzicht van catechesemethodes zal niet ontbreken. Kortom: op alle mogelijke manieren willen we het mooie en belangrijke catechesewerk aandacht geven en daarbij zowel kerkenraden als catecheten en mentoren ondersteunen.

Download een gratis proefles!

Wilt u gratis een proefles van Just Read It! uitproberen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief en u ontvangt een mail met daarin de downloadlink naar de proefles.

Download een
proefles van
Just Read It!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de methode, over het platform, de basiscursus of de catechetenpool?
Vragen die vaker voorkomen, staan onder het tabblad 'FAQ', Frequently Asked Questions.
Mocht uw vraag er (nog) niet tussen staan, vul dan onderstaand formulier in.

Stuur een bericht

© 2019 JustReadIt!  |  Privacyverklaring