Niels Stouten

Catecheet

Ik ben Niels Stouten, momenteel student Theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Het bosrijke Apeldoorn is ook de plaats waar ik woon en werk. Het is prachtig om met jongeren een seizoen lang in de Bijbel te duiken. We lezen daarin wie God is en wie wij mensen zijn. Het is Gods Woord dat richting geeft aan ons leven.

Daarom vind ik het belangrijk om de catechese praktisch te maken en kunnen de volgende vragen aan de orde komen: Hoe ervaar je Gods leiding in je dagelijks leven? Zijn er zaken in de kerk waar je tegenaan loopt of waar je juist erg blij van wordt? En zegt een belijdenis van eeuwen oud ons eigenlijk nu nog wel iets? Al met al is catechese een mooie vorm om samen het gesprek aan te gaan en in het lezen van de Schrift God te ontmoeten.