Jacob-Jan Matze

Catecheet

Ik ben Jacob-Jan Matze, getrouwd met Tamara en we hebben vier kinderen. Mijn achtergrond is in het onderwijs en in de theologie. Na het volgen van de PABO heb ik 2 jaar voor de klas gestaan. Zendingsdrang dreef ons daarna naar Zwitserland en Duitsland, waar we aan een zendingsproject hebben meegewerkt.

Van 2015-2020 hebben wij als gezin in Amerika gewoond, waar ik een predikantsopleiding en een vervolgopleiding heb gedaan. Momenteel bereiden we ons voor op het Colloquium, wat betekent dat ik daarna beroepbaar hoop te zijn in de PKN. Tot nu toe heb ik in twee gemeentes catechese gegeven.