Harmen van der Werf

Catecheet

Mijn naam is Harmen van der Werf en ik ben getrouwd met Babeth. God heeft in mij het verlangen gewerkt om predikant te worden. Als Hij roept, dienen wij aan Zijn stem gehoor te geven. Daarom bereid ik me aan de PThU in Amsterdam daarop voor, waar ik de Master Gemeentepredikant volg.

Het werk van een predikant bestaat onder andere uit het geven van catechese. Om dat werkveld te verkennen geef ik catechese in de Hervormde gemeente van Nijkerk. Je wordt als catecheet gedwongen om Schrift en belijdenis te vertolken in klare taal. Tegelijkertijd leer je hoe je moet omgaan met jongeren en hoe zij tegen jou aankijken. Volharding, studie en gebed zijn daarvoor hard nodig. Soms haken jongeren steeds meer af, soms haken ze steeds meer aan; enerzijds heb je een grote verantwoordelijkheid, maar het geven van catechese is vooral een vreugde om te doen!