Charlotte Molenaar

Catecheet

Hoi, ik ben Charlotte. Ik ben 22 jaar en ik studeer theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Met catechisatie geven wil ik jongeren laten zien dat wat ze in de kerk horen over geloof ook hun eigen leven kan veranderen.

Het is mijn verlangen om bij te dragen aan de toerusting van een nieuwe generatie gelovigen. Het enthousiasme van de catechisanten maakt mij blij maar ook hun eerlijke antwoorden en kritische vragen. Dit laat zien dat ze echt nadenken over de onderwerpen die we behandelen. Dat is immers de bedoeling van catechisatie.